top of page

Om oss

Smak mer Norge jobber med å koble sammen leverandører og innkjøpere slik at de kan handle direkte med hverandre. Leverant Distribusjon henter varene hos leverandør og leverer med TINE bilen til kunde. 
 

Smak mer Norge driftes av Leverant, en enhet i TINE

Gi oss din tilbakemelding her

Spørsmål og svar!

Hva er smakmernorge.no? Smakmernorge.no er en handelsportal som kobler dyktige mat- og drikkeleverandører direkte med innkjøpere i dagligvare- og serveringsbransjen. Her kan kjøper bestille varer fra en eller flere norske leverandører og få de levert direkte med TINE-bilen.  Smakmernorge.no gir kjøperne en felles plattform for innkjøp av lokalmat. I tillegg gjør smakmernorge.no det enklere for kjøperne å ha oversikt over alle varer som finnes samt å ha kontroll på bestillinger til ulike leverandørene.

Hvem kan bestille fra smakmernorge.no? Vi leverer kun varer til foretak som videreselger varer (butikk, kiosk o.l.), til foretak som bruker produktene i egenproduserte varer (bakeri og øvrige matindustriprodusenter), eller til foretak som bedriver serveringsvirksomhet (restaurant, kantine, kafe o.l.). Vi leverer ikke varer til privatadresser.

Hvordan blir jeg Leverandør i portalen? Send en mail til distribusjonssalg@tine.no så tar vi kontakt med deg!

Hvordan fungerer logistikken? Varer som selges via portalen distribueres av TINE sammen med øvrige TINE-varer. Som leverandør i portalen må du derfor også ha en transportavtale med TINE.  Dersom du ønsker å selge varer til en kjøper som ikke mottar TINE-varer, må kjøper opprettes og rutelegges i vårt system. Ta kontakt med distribusjonssalg@tine.no

Hvordan håndteres ordre i portalen? Bestillinger som gjøres i portalen er direkte bestillinger til leverandøren. Leverandøren håndterer alle ordre i portalen (bekrefter eller avviser ordren) og registrerer deretter ordren i sitt eget ERP/faktureringssystem. Når orden er bekreftet i portalen sendes en ordrebekreftelse. Leverandøren fakturer kjøper, og dette skjer utenom portalen.

Hvor lang tid tar det fra bestilling til levering? Ledetiden avhenger av kapasiteten hos leverandør, hvor leverandøren er lokalisert og kjøpers leveringsdag.

Hvem kan jeg bestille varer fra? Leverandør tilgjengeligjør produktene de ønsker å selge i portalen i et fylke, flere fylker eller nasjonalt. Du som kjøper kan bestille fra alle leverandører som er synlige i portalen.

bottom of page