top of page
Smak mer Norge

Smak mer av Norge

Smak mer Norge er en handelsportal hvor mat og drikkeleverandører tilgjengeliggjør sine produkter for innkjøpere i f.eks. dagligvare- og serveringsbransjen. Leverandører har kontroll over egen verdikjede og eier kundeforholdet. 

I handelsportalen har dere som leverandør egen produktkatalog tilgjengelig. Gjennom portalen er det også mulig å legge inn annen informasjon, nyheter og markedsføre egen bedrift. Det kan velges å gjøre produktene tilgjengelig lokalt eller nasjonalt. 

 

Innkjøpere fra f. eks. dagligvare- og serveringsbransjen bestiller varer via Smak mer Norge handelsportalen, fra en eller flere leverandører som samlet blir levert med TINE bilen. 

Leverant Distribusjon er en enhet i TINE som har Norges beste uavhengige distribusjonsrekkevidde med 30.000 stoppesteder som tilbyr opphenting hos leverandører og distribuerer hele veien til kunde. 

www.leverant.no

Noen av våre leverandører

Elvekanten Ysteri

Smak mer Norge | Lokalmat
bottom of page