top of page

SPØRSMÅL OG SVAR

HVA ER SMAKMERNORGE.NO?

Smakmernorge.no er en handelsportal som kobler dyktige mat- og drikkeprodusenter direkte med innkjøpere i dagligvare- og serveringsbransjen. Her kan du bestille varer fra en eller flere norske produsenter og få de levert direkte til deg med TINE-bilen. 
Smakmernorge.no gir kundene en felles plattform for innkjøp av lokalmat.
I tillegg gjør smakmernorge.no det enklere for kundene å ha oversikt over alle varer som finnes samt å ha kontroll på bestillinger til ulike produsenter.

HVEM KAN BESTILLE FRA SMAKMERNORGE.NO?

Vi leverer kun varer til foretak som videreselger varer (butikk, kiosk o.l.), til foretak som bruker produktene i egenproduserte varer (bakeri og øvrige matindustriprodusenter), eller til foretak som bedriver serveringsvirksomhet (restaurant, kantine, kafe o.l.).
Vi leverer ikke varer til privatadresser.

HVORDAN BLIR JEG PRODUSENT I PORTALEN?

Send en mail til distribusjonssalg@tine.no så tar vi kontakt med deg!

HVORDAN FUNGERER LOGISTIKKEN?

Varer som selges via portalen distribueres av TINE sammen med øvrige TINE-varer. Som produsent i portalen må du derfor også ha en transportavtale med TINE. 
Dersom du ønsker å selge varer til en kunde som ikke mottar TINE-varer, må kunden opprettes og rutelegges i vårt system.
Ta kontakt med distribusjonssalg@tine.no

HVORDAN HÅNDTERES ORDRE I PORTALEN?

Bestillinger som gjøres i portalen er direkte bestillinger til produsenten.
Produsenten håndterer alle ordre i portalen (bekrefter eller avviser ordren) og registrerer deretter ordren i sitt eget ERP/faktureringssystem. Når orden er bekreftet i portalen sendes en ordrebekreftelse.
Produsenten fakturer kunde, og dette skjer utenom portalen.

HVOR LANG TID TAR DET FRA BESTILLING TIL LEVERING?

Ledetiden avhenger av kapasiteten hos produsent, hvor produsenten er lokalisert og kundens leveringsdag.

HVEM KAN JEG BESTILLE VARER FRA?

Produsent tilgjengeligjør produktene de ønsker å selge i portalen i et fylke, flere fylker eller nasjonalt. Du som kunde kan bestille fra alle produsenter som er synlige i portalen.

Spørsmål og svar: FAQ
bottom of page