top of page

Bærekraft

Smak mer Norge har som mål å legge til rette muligheten for at mat- og drikke leverandører kan tilby sine varer direkte til innkjøpere i dagligvare – og servicehandelen. Leverant Distribusjon tilgjengeliggjør TINEs distribusjonsrekkevidde for små og store aktører slik at vi sammen bidrar til å redusere Co2 avtrykk og skaper bedre og mer sirkulære løsninger. 


TINE har som mål at vi innen 2030 kun skal bruke fornybar energi og drivstoff i produksjon og transport.

Smak mer Norge | Bærekraft
bottom of page